1. Events
  2. Kumano Nachi Taisha Shrine
Today

Nachi Fire Festival 2024

Kumano Nachi Taisha Shrine 熊野那智大社, 1 Nachisan, Higashimuro, Wakayama

Nachi Fire Festival (那智の扇祭り, Nachi no Ogi Matsuri) or “Nachi Fan Festival” is one of three major fire…